Alman vatandaşı olan çocuğun yanına göç etmek

Alman çocuğun yanına gidilebilmesi için vize başvurusunda gerekli ve aşağıda yazılmış olan belgelerin aslı ve iki adet fotokopisi ibraz edilmelidir.

 • Alman dilinde ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet ulusal başvuru formu
 • Oturum Kanununun 54. Maddesi, 2. Paragrafı, 8 No`suna göre uygun ve şahsen imzalanmış bildirim
 • Geçerli Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (lütfen 20 no`lu bilgi formuna bakınız) Çocuğa ait bir adet uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A)
 • Adına birleşim başvurusu yapılan çocuğun da kayıtlı olduğu bir adet Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. ‘‘Düşünceler‘‘ kısmı tamamen doldurulmuş olması gerek-mekte olup nüfus kayıt işlemlerine ilişkin tüm vukuatlar (örneğin öncesinde yapılmış olan evlilikler, boşanmalar, çocuklar, ebeveynler, vatandaşlığa ilişkin işlemler) yer alması gerekmektedir.
 • Diğer ebeveynin eski Türk vatandaşı olması veya halen daha Türk vatandaşı olması ha-linde adına birleşim başvurusu yapılan çocuğun da kayıtlı olduğu bir adet Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Düşünceler kısmı tamamen doldurulmuş olması gerek-mekte olup nüfus kayıt işlemlerine ilişkin tüm vukuatlar (örneğin öncesinde yapılmış olan evlilikler, boşanmalar, çocuklar, ebeveynler, vatandaşlığa ilişkin işlemler) yer alması gerekmektedir.
 • Çocuğun Almanya`da doğmuş olması halinde: Alman Doğum Kayıt örneği
 • Çocuğun Almanya`da doğmamış ise: Babanın da kayıtlı olduğu bir adet uluslararası do-ğum kayıt örneği
 • Çocuğa ait Alman kimliği veya pasaportu
 • Çocuğa ait güncel bir adet ikametgah belgesi
 • Almanya`da yaşamakta olan ebeveynin Alman kimliği veya Alman pasaportu veya otu-rum izni
 • Almanya`da yaşamakta olan ebeveynin güncel bir adet ikametgah belgesi
 • Çocuğun evlilik içi doğmuş olması halinde: ebeveynlere ait bir adet uluslararası evlenme kayıt örneği

Çocuğun evlilik dışı doğması halinde:

 • Babalığı tanıma senedi Velayet beyanı
 • Ebeveynlerin bu süre içerisinde boşanmış olmaları halinde: Boşanma kararı veya velayete ilişkin mahkeme kararı
 • Vize başvurusunda ön koşulları`nın incelemesinde dahili Alman makamların da dahil edildiğinden işlem süreci birkaç ay sürmektedir. Başvuru evraklarının ibrazından itibaren 3 ay bitmeden önce Vize bölümünün süreç ile ilgili bilgi vermemesini anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.