Çocukların Almanya’ya Getirilmesi için Vize

Almanya’ya getirilecek çocukların bekar ve vize başvurusu esnasında 18. yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Çocukların Almanya’ya getirilmesi için vize başvurusunda gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiş olup, belgelerin asılları ve ikişer adet fotokopileri ibraz edilmelidir.

 • Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet ulusal başvuru formu
 • İkamet Kanunu’nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (başvuru sahibi veya velisi tarafından imzalanmış)
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf Çocuğun Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A)
 • Anne ve babaya ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği„(Alman vatandaşı anne ve babanın daha önce Türk vatandaşlığına sahip olduğu durumlarda da geçerlidir) Nüfus kayıt örneğinde Düşünceler bölümünün eksiksiz doldurulmuş, nüfus kaydıyla ilgili tüm olaylar (örnek: önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne ve baba, vatandaşlık) belirtilmiş olmalıdır.
 • Duruma göre anne ve babanın boşanma kararı ve/veya velayet kararları ve Almanca tercümeleri
 • Velayet sahibi anne/babadan biri Türkiye’de kalacaksa, Türkiye’de kalacak olan ebeveynden, çocuğun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter onaylı muvafaktname veya yetkili bir kurumun buna dair kararı (Almanca tercümeleriyle birlikte)
 • Türkiye’de yaşayan ebeveyne ait güncel ikametgah ilmuhaberi
 • Almanya’da yaşayan ebeveyne ait Alman pasaportu, kimliği veya oturma izninin fotokopisi
 • Velayet sahibinin vize başvurusu esnasında hazır bulunmaması halinde vekaletnamesi ve Almanca tercümesi
 • 16 ile 18 yaş arası çocuklarının ebeveynleri ile veya velayet sahibi olan tarafla birlikte Almanya`ya yerleşmek istememeleri halinde vize bölümü tarafından icab etmesi halinde Alman diline vakıf olunduğunu gösteren bir belge talep edilebilir (Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin asgari C1 seviyesi
 • Vize şartlarının yerine getirilip getirilmediği hususundaki tetkiklere Almanya’daki resmi kurumlar dahil olduğundan, vize işlemi birkaç ay sürebilmektedir. Vize başvurusu için gerekli tüm belgelerin ibraz edilmesinin ardından geçen ilk üç aylık süre zarfında Vize Bölümü yetkililerinin işlem süreci hakkında bilgi veremeyeceğini anlayışla karşılamanız rica olunur.