Eşin Üzerinden Aile Birleşimi Vizesi

Almanya’daki eşin yanına gidebilmek için Aile Birleşimi Vize başvurusunda gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiş olup, belgelerin asılları ve ikişer adet fotokopileri ile ibraz edilmelidir. Gerekli vizenin ancak her iki eşin 18 yaşını doldurduğunda verildiği dikkate almanız rica olunur.

 • Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet ulusal başvuru formu
 • İkamet Yasası’nın 54. Maddesi 2.fıkrası, 8.bendi gereğince başvuru sahibi tarafından imzalanmış ek belge
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Her iki eşin nüfus bilgilerini içeren Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B)
 • 17 yaşında evlilik yapanlarda: Anne ve babanın yazılı muvafakatı ile Almanca tercümesi
 • 16 yaşında evlilik yapanlarda: Çiftin evlenebileceğine dair mahkeme kararı ve Almanca tercümesi
 • Başvuru sahibine ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği . Nüfus kayıt örneğinde Düşünceler  bölümünün eksiksiz doldurulmuş, nüfus kaydıyla ilgili tüm olaylar (örnek: önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne ve baba, vatandaşlık) yazılı olmalıdır.
 • Eşlerin daha önce gerçekleştirmiş oldukları evlilikleri var ise, buna dair kesinleşme şerhi ile gerekçeli boşanma ilamı ve duruma göre Almanya veya Türkiye’den alınmış tanıma ve tenfiz kararı. Belirtilen belgelerin Almanca tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt örnekleri

Almanya’da yaşayan eşe ait ikamet belgesi Almanya’da yaşayan eş Alman vatandaşı ise:

 • Pasaportun veya kimlik belgesinin fotokopisi
 • Eş doğuştan Alman Vatandaşı ise: Alman Doğum Belgesi

Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise: o Pasaportun fotokopisi

 • Oturma izni fotokopisi

Basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair belge, Avrupa ortak dil kriterleri uyarınca asgari A1 seviyesinde.

Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda A1-Sertifikası ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır:

 • Almanca dil bilgisine sahip olduğunuz belirgin ise (başvuru esnasında Almancanızın Vize Bölümü’nde fark edilecek biçimde olması)
 • Almanya’da yaşayan eşinizin ve aynı zamanda reşit olmayan Alman vatandaşı çocuğunuzun yanına gideceğiniz takdirde, Alman vatandaşı çocuğun yanına yerleşmek için geçerli kurallar uygulanmakta olup, dil yeterliliği koşulu aranmamaktadır.
 • Almanya’da yaşayan eşiniz AB Mavi Kart sahibi ise.
 •  Eşiniz İkamet Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca yüksek vasıflı eleman (Madde 19), bilim insanı (Madde 20) müteşebbis (Madde 21) olararak Almanya’da bulunuyorsa veya iltica hakkı (Madde 25/1), ilticacı statüsü (Madde 25/2) veya yerleşme iznine (Madde 26/3) (İltica hakkına sahip veya Almanya da uzun süreli yerleşme izni ile iltica statüsü) sahip olarak Almanya’da yaşıyorsa ve evlilik akdi eşiniz Almanya’ya yerleşmeden önce gerçekleştiyse.
 •  Bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalıktan/engelden dolayı basit düzeyde Al-manca dil eğitimi alamayacak durumdaysanız. Engel olan durumların güncel bir doktor raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Okur-yazar olmamak veya ileri yaşta olmak, basit düzeyde Almanca eğitimine engel oluşturmamaktadır.
 • Almanya’da yaşayan eşiniz Andorra, Avustralya, Brazilya, El Salvador, Honduras, İsrail, Japonya, Kanada, Monako, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, San Marino veya ABD vatandaşı ise.
 • Mağduriyet durumlarında özel uygulama: Eşiniz Alman vatandaşı, çifte vatandaş veya Almanya’da Ortaklık Hukuku düzenlemelerine göre ikamet hakkına sahip Türk vatandaşı ise (Almanya`da resmi olarak çalışıyor veya kendi işini yapıyor ise) ve bir yıl boyunca Almanca eğitimi görüp, ciddi bir biçimde çaba sarf etmeni-ze rağmen dil sertifikasını alamadığınız durumlarda (örn. tarihi belirtilmiş olan kurs katılım belgeleri, sınava girmiş olduğunuzu gösteren belgeler).
 • Esasen yukarıda belirtilmiş olan belgelerin başvuru esnasında ibraz edilmesi yeterlidir. Fakat gerek duyulması halinde, Vize Bölümünce başka belgelerin ve Almanca tercümelerin de istenebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
 • Vize şartlarının yerine getirilip getirilmediği hususundaki tetkiklere Almanya’daki resmi kurumlar dahil olduğundan, vize işlemi birkaç ay sürebilmektedir. Vize başvurusu için gerekli tüm belgelerin ibraz edilmesinin ardından geçen ilk üç aylık süre zarfında Vize Bölümü yetkililerinin işlem süreciniz hakkında bilgi veremeyeceğini anlayışla karşılamanız rica olunur.
 • Almanya’da yaşamla ilgili Almanca, Türkçe ve İngilizce dilinde kapsamlı bilgileri bu linkte bulabilirsiniz:
 • Almanya’da yürürlükte olan Evliliğe eşdeğer birliktelikler hakkındaki yasa (LPartG) gereği, belirtilen türde birlikteliklerin muhafaza edilmesi için yukarıdaki hususlar geçerlidir.