Evlilik Amaçlı Aile Birleşimi Vizesi

 • Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet ulusal başvuru formu
 • İkamet Yasası’nın 54. Maddesi 2.fıkrası, 8.bendi gereğince başvuru sahibi tarafından im- zalanmış ek belge
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Almanya`da nikah işlemlerin yapılması için kayıt yapıldığını gösteren nikah dairesinden verilmiş olan teyit belgesi
 • Başvuru sahibine ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Nüfus kayıt  örneğinde  Düşünceler bölümünün eksiksiz doldurulmuş, nüfus kaydıyla ilgili tüm olaylar  (örnek:önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne ve baba, vatandaşlık) yazılı olmalıdır.
 • Eşlerin daha önce gerçekleştirmiş oldukları evlilikleri var ise, buna dair kesinleşme şerhi ile gerekçeli boşanma ilamı ve duruma göre Almanya veya Türkiye’den alınmış tanıma ve tenfiz kararı. Belirtilen belgelerin Almanca tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt örnekleri

Almanya’da yaşayan eşe ait ikamet belgesi Almanya’da yaşayan eş Alman vatandaşı ise:

 • Pasaportun veya kimlik belgesinin fotokopisi
 • Eş öncesinde hiç Türk vatandaşı olmamış ise: Alman Doğum Belgesi Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise:
 • Pasaportun fotokopisi
 • Oturma izni fotokopisi

Vize`nin geçerlilik süresini kapsayacak seyahat sağlık sigortası, örn. SGK tarafından ve- rilmiş yurt dışı sağlık sigortası belgesi (Formül A/T 11) veya alınamaması halinde  seyahat sağlık sigortası yapıldığına dair belge

 Basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair belge, Avrupa ortak dil kri- terleri uyarınca asgari A1 seviyesinde A1 seviyesi, dil yeterliliği ile ilgili dört unsuru (anlama, konuşma, okuma ve yazma) kapsamaktadır.

 Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda A1-Sertifikası ibraz zorunluluğu bulunmamakt-adır:

 •  Almanca dil bilgisine sahip olduğunuz belirgin ise (başvuru esnasında Alman- canızın Vize Bölümü’nde fark edilecek biçimde olması)
 • Almanya’da yaşayan müstakbel eşinizin ve aynı zamanda reşit olmayan Alman vatandaşı çocuğunuzun yanına gideceğiniz takdirde, Alman vatandaşı çocuğun yanına yerleşmek için geçerli kurallar uygulanmakta olup, dil yeterliliği koşulu aranmamaktadır.
 • Almanya’da yaşayan müstakbel eşiniz „AB Mavi Kart“ sahibi
 • Bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalıktan/engelden dolayı basit düzeyde Al- manca dil eğitimi alamayacak durumdaysanız. Engel olan durumların güncel bir doktor raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Okur-yazar olmamak veya ileri yaşta olmak, basit düzeyde Almanca eğitimine engel oluşturmamaktadır.
 • Almanya’da yaşayan müstakbel eşiniz Andorra, Avustralya, Brezilya, El Salvador, Honduras, İsrail, Japonya, Kanada, Monako, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, San Marino veya ABD vatandaşı
 • Mağduriyet durumlarında özel uygulama: Müstakbel eşiniz Alman vatandaşı, çifte vatandaş veya Almanya’da Ortaklık Hukuku düzenlemelerine göre ikamet hak- kına sahip Türk vatandaşı ise ve bir yıl boyunca Almanca eğitimi görüp, ciddi bir biçimde çaba sarf etmenize rağmen dil sertifikasını alamadığınız durumlarda (örn. tarihi belirtilmiş olan kurs katılım belgeleri, sınava girmiş olduğunuzu gösteren belgeler).

Vize başvurusu öncesinde lütfen evlilik akdini gerçekleştirmeyi planladığınız Alman nikah memurluğundan resmi evlilik başvurusu için gerekli prosedür hakkında detaylı bilgi alınız.

Almanya’da nikah akdinin gerçekleştirilmesi için gerekli vize ancak her iki eşin 18. yaşını dol- durduğunda verilmektedir.

Esasen yukarıda belirtilmiş olan belgelerin başvuru esnasında ibraz edilmesi yeterlidir. Fakat ge- rek duyulması halinde, Vize Bölümünce başka belgelerin ve Almanca tercümelerin de istenebile ceğini lütfen gözönünde bulundurunuz.